علیرضا لطفی

کارگاه خویشتن داری

معرفی:


خویشتن‌داری در یک بیان ساده و دقیق، عبارت است از: «احساس مسئولیتِ ناشی از درک ارزش درونی.» در واقع؛ وقتی کسی ارزش ذاتی خود را شناخته و به آن خودآگاهی داشته باشد، طبیعتاً با یادگیری چند تکنیک می‌تواند انسان خویشتن‌داری شود.

در این کارگاه با یادگیری تکنیک‌ها و تمرینات مؤثر:

– اولاً: سطح خودآگاهی ما نسبت به ارزش درونی خویش افزایش می‌یابد.

– ثانیاً: به تدریج موفق به تقویت اراده‌ی خود می‌شویم.


برای مشاهده و دریافت فایلهای کارگاه خویشتن داری اینجا کلیک کنید.