علیرضا لطفی

کارگاه گفتگو

معرفی:


در اين کارگاه که برای فارغ التحصيلان کارگاه مهارت­‌های پايه طراحی شده ­است، مهارت‌ها­ی مورد نياز برای گفتگو (مثل سکوت،استماع،تحليل،بيان) به همراه تکنيک­‌ها و تمرينات کاربردی آموزش داده می‌شود. در واقع؛ در کارگاه «هنر گفتگو» تمرکز بر افزايش مهارت گفتگو با معيارهای قرآنی است. عناوين کارگاه به شرح زير است:

  • مفهوم، اهميت و سطوح گفتگو
  • مهارت سکوت (مفاهيم و تکنيک‌ها)
  • مهارت استماع (گوش‌کردن مؤثر) (مفاهيم و تکنيک‌ها)
  • مهارت تحليل (مفاهيم و تکنيک‌ها)
  • مهارت بيان (مفاهيم و تکنيک‌ها)

(راهنمای تهیه دوره)


برای نمونه می توانید جلسه اول این کارگاه را به صورت «رایگان» مشاهده کنید.👇