علیرضا لطفی

دوره کاربردی با موضوع قرآن و تربیت

معرفی:


دوره کاربردی «قرآن و تربیت»، مجموعه سخنرانی‌هایی است که در ماه مبارک رمضان (سال 1402/03) برگزار شده است. در این دوره، با رویکرد تربیتی به شرح و توضیح آیات قرآن کریم پرداخته شده و مباحث اصلی و زیربنایی «نظام تربیت قرآنی» بیان گردیده است:

- اهمیت مسأله‌ی «تربیت» در قرآن کریم

- ارزش و کرامت ذاتی انسان

- جایگاه فطرت انسان و معرفی قوای فطری ما


(راهنمای تهیه دوره)


برای نمونه می توانیدبرشی از این دوره را به صورت «رایگان» مشاهده کنید.👇