علیرضا لطفی

کارگاه تربیت ذهن (سطح ١ )

معرفی:


این دوره، اولین گام در مسیر کسب مهارتهای زندگی قرآنی است و ما  را در رسیدن به اهداف زیر یاری می‌کند:
١- درک اثر ذهن بر احساسات، نظرات و رفتار ما
٢- کنترل هیجانات مخرب
٣- حفظ و تعمیق آرامش
٤- روش‌های نگرشی و تکنیکی تربیت ذهن
٥- آموزش تکنیک های «حضور در لحظه» و «زاویه دید»

محتوای دوره:
١- بخش اصلی: شامل «٩ ساعت» آموزش تصویری در ٢٥ جلسه
٢- بخش جنبی: شامل «٨ ساعت» آموزش تصویری (نکات کارگاهی فیلم جنگجوی درون) + ٤  فیلم سینمایی مرتبط با مطالب کارگاه


برای نمونه می توانید چند برش از این کارگاه و جلسه اول آن را به صورت «رایگان» مشاهده کنید.👇
جلسه اول کارگاه👇