علیرضا لطفی

کارگاه سازگاری

معرفی:


حرف اصلی کارگاه سازگاری این است که «شرایط معمولا در اختیار ما نیست و متناسب با میل ما تغییر نمی‌کند.» در این صورت سه راه پیش روی ما قرار دارد:

– یا باید با شرایط بجنگیم و خودمان را خسته و ناراحت کنیم که کارِ معقولی نیست.

– یا باید تسلیم شرایط شویم که این هم کار معقولی نیست.

– یا با کسب مهارت سازگاری، خود را طوری با شرایط موجود، هماهنگ کنیم که به هدف مطلوبمان برسیم.

در کارگاه سازگاری، اصول و تکنیک‌هایی می‌آموزیم و تمریناتی انجام می‌دهیم که به ما کمک می‌کنند تا در هر شرایطی، حال خوبمان را حفظ نموده و در هر موقعیتی بهترین تصمیم را بگیریم و از تمام لحظات زندگی لذت ببریم.


برای نمونه می توانید جلسه اول این کارگاه را به صورت «رایگان» مشاهده کنید.👇